PORADNIK DOTYCZĄCY SŁOWNICTWA STOSOWANEGO W DOKUMENTACH REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW Z ZAGRANICY

 

Poradnik dotyczący słownictwa stosowanego
w dokumentach rejestracyjnych pojazdów z zagranicy

 

Cennik

Formularz zamówienia

 

 

NOWOŚĆ

 

 

 

Poradnik zawiera 4 słowniki z następujących państw: Niemiec (wersja słownictwa obowiązująca w okresie do połowy 2011 roku), Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch wraz z przetłumaczonymi wzorami dowodów rejestracyjnych pojazdów.

 

SPIS TREŚCI

 

PRZYKŁADOWA STRONA

 

 

Opracowanie dotyczy słownictwa używanego w rubrykach dowodów rejestracyjnych innych państw, które nie jest zharmonizowane w Unii Europejskiej. Dotyczy pozycji odpowiednich dla rodzaju, podrodzaju oraz przeznaczenia pojazdu. Słowniki przetłumaczono z dostosowaniem słownictwa odpowiednio do krajowych pojęć technicznych, a w przypadku braku krajowych odpowiedników, przetłumaczono z zastosowaniem słowników naukowo-technicznych zachowując oryginalne nazewnictwo.

Tłumaczenie nie jest konwersją, ani próbą konwersji rodzaju, podrodzaju oraz przeznaczenia pojazdu odpowiednio według wymagań obowiązujących w Polsce, jest jedynie odzwierciedleniem nazewnictwa i pojęć charakterystycznych dla danego państwa wspartymi często definicjami danego kraju. Opracowanie to ma na celu wyjaśniać całą złożoność problemu i ewentualnie służyć, jako pomoc w urzędowym tłumaczeniu klasyfikacji pojazdów.

 

Autorzy opracowania nie biorą odpowiedzialności za to, w jakiej kompletacji przedmiotowy pojazd znalazł się na polskim obszarze administracyjnym i czy ta kompletacja jest zgodna ze standardami określonymi w wymaganiach przepisów obowiązujących w Polsce. Niniejsze opracowanie jest poradnikiem. Opracowanie nie zostało sporządzone w oparciu o akty prawne obowiązujące w kraju i nie ma charakteru prawnie wiążącego. Osoby wykorzystujące treści niniejszego opracowania czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

 

 

Cennik

 

Poradnik dotyczący słownictwa stosowanego w dokumentach rejestracyjnych pojazdów z zagranicy

300 zł + VAT *

* Forma przesyłki "za zaliczeniem pocztowym". Do ceny należy dodać orientacyjny koszt przesyłki priorytetowej ubezpieczonej w wysokości 20 zł.

UWAGA: Stacje kontroli pojazdów pod patronatem ITS otrzymują wersję książkową Informatora SKP "ITS - dane techniczne pojazdów" w ramach opłaty patronackiej.

 

 

Formularz zamówienia