K O N F E R E N C J A   S Z K O L EN I O W A   2 0 0 5

 

 

 VI KONFERENCJA SZKOLENIOWA

 

"BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - 2005"

Mikołajki, 19-21 października 2005 r.

Komunikat nr 1

Lokalizacja konferencji

Karta zgłoszenia | Karta zgłoszenia

Podsumowanie

Przy pobieraniu kart zgłoszenia proszę nacisnąć prawy przycisk myszy na łączu
i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako"


Jakiekolwiek kopiowanie zawartości tej witryny w całości lub w częściach,
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Transportu Samochodowego jest zabronione !

Copyright by ITS © 2001-2009

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości, bądź pytania, proszę o kontakt: webmaster