K O N F E R E N C J A   S Z K O L E N I O W A   2 0 0 9

 

X KONFERENCJA SZKOLENIOWA

 

 

"BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

 

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - 2009"

 

 

pod honorowym patronatem

 

MINISTRA INFRASTRUKTURY

 

 

 

Mikołajki  :  21-23 października 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

Powitanie Uczestników Konferencji

 

 

Podsumowanie

 

 

Galeria zdjęć

 

 

Wybrane prezentacje przedstawione na Konferencji

 

Wpływ  stanu technicznego pojazdów na ilość i skutki wypadków drogowych

Jacek Zalewski

Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji

pobierz

 

Jak zostać rzeczoznawcą

samochodowym

Emil Wolski

Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

pobierz

 

Prawne i praktyczne aspekty badania jakości reflektorów samochodowych

Tomasz Targosiński

Instytut Transportu Samochodowego

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

pobierz

Pismo ITS w sprawie cennika za badania techniczne pojazdów

pobierz

 

 

Komunikat nr 1

 

 

pobierz komunikat

Informacja dla osób, które dokonały zgłoszenia na X Konferencję Szkoleniową!

Za pośrednictwem Poczty Polskiej został wysłany do Państwa Komunikat nr 2.
Jeżeli do dnia 11 października nie otrzymacie Państwo komunikatu, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Konferencji - tel. (022) 814 12 37.

 

 

Karta zgłoszenia

pobierz kartę zgłoszenia

pobierz kartę zgłoszenia

 

Lokalizacja konferencji

 

 

Hotel Gołębiewski, Mikołajki

 

 

Przy pobieraniu kart zgłoszenia proszę nacisnąć prawy przycisk myszy na łączu
i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako"

powrót do Konferencji


Jakiekolwiek kopiowanie zawartości tej witryny w całości lub w częściach,
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Transportu Samochodowego jest zabronione !

Copyright by ITS © 2001-2009

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości, bądź pytania, proszę o kontakt: webmaster