Akty prawne

 


ROK 2019


Dziennik Ustaw  z  10.05.2019 r.

poz. 870

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz - Kodeks karny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

1.01.2020 r.

     

Uwagi:

art. 2 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ROK 2018


Dziennik Ustaw  z  17.10.2018 r.

poz. 1990

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 pażdziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 2,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

     

Dziennik Ustaw  z  22.05.2018 r.

poz. 957

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

4.06.2018 r.

     

Dziennik Ustaw  z  14.05.2018 r.

poz. 893

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 2,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

1.07.2018 r.

     

Dziennik Ustaw  z  09.05.2018 r.

poz. 855

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.05.2018 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.02.2018 r.

poz. 361

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.

pobierz:

 

 

PDF - 1,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

28.02.2018 r.

     

Dziennik Ustaw  z  19.01.2018 r.

poz. 169

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  12.01.2018 r.

poz. 112

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2018 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.01.2018 r.

poz. 79

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.07.2019 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 17 w zakresie art. 80x wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7, w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji


ROK 2017

 

Dziennik Ustaw  z  18.12.2017 r.

poz. 2355

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 6,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2018 r.

     

Uwagi:

par 48 wchodzi życie z dniem 4 czerwca 2018 r.; par. 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, par 9 ust. 1 pkt 2, par 27 ust. 1 pkt 1 lit. b, par 28 ust. 4, par 31 ust. 2 pkt 2i pkt 3 lit. a tiret trzecie-ósme, par. 33 pkt 2 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.


Dziennik Ustaw  z  14.12.2017 r.

poz. 2340

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

15.12.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  14.12.2017 r.

poz. 2338

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.12.2017 r.

     

Uwagi:

par.1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Dziennik Ustaw  z  10.11.2017 r.

poz. 2090

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.11.2017 r.

poz. 2089

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.11.2017 r.

poz. 2087

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.11.2017 r.

poz. 2079

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  07.11.2017 r.

poz. 2060

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  17.10.2017 r.

poz. 1926

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.; art. 1 pkt 3 i art. 7 wchodzą w życie z dniem 18 października 2017 r.; art. 3 wchodzi w życie z dniem 20 października 2017 r.


Dziennik Ustaw  z  30.06.2017 r.

poz. 1309

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.06.2017 r.

poz. 1260

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  26.06.2017 r.

poz. 1240

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

27.06.2017 r.

 

   

Dziennik Ustaw  z  09.06.2017 r.

poz. 1119

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  17.05.2017 r.

poz. 969

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz:

 

 

PDF - 1,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

18.05.2017 r.

     

Uwagi:

par. 21 ust. 1 pkt 2 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Dziennik Ustaw  z  31.03.2017 r.

poz. 695

OBWIESZCZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  17.03.2017 r.

poz. 577

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

18.03.2017 r.

 

   

Dziennik Ustaw  z  01.03.2017 r.

poz. 450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ,
ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.03.2017 r.

 

   

Dziennik Ustaw  z  20.01.2017 r.

poz. 128

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

ROK 2016

 

Dziennik Ustaw  z  30.12.2016 r.

poz. 2285

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.12.2016 r.

poz. 2152

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  29.12.2016 r.

poz. 2022

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 1,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  12.12.2016 r.

poz. 2001

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 31 sierpnia 2016 r.

poz. 1377

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2016 r.

poz. 1269

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.09.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 22 lipca 2016 r.

poz. 1088

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 1,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r.

poz. 1075

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.08.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r.

poz. 1074

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.08.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r.

poz. 1072

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.08.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 18 lipca 2016 r.

poz. 1038

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 11 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2016 r.

poz. 1031

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2016 r.

poz. 1027

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

30.07.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 15 czerwca 2016 r.

poz. 858

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2016 r.

     

Uwagi:

par. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Dziennik Ustaw z dnia 6 czerwca 2016 r.

poz. 793

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw z dnia 11 maja 2016 r.

poz. 651

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 12 kwietnia 2016 r.

poz. 488

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Uwagi:

par. 1 pkt 3 lit. a, pkt 4, pkt 10 lit. a tiret czwarte i piąte, lit. d, lit. e tiret drugie, lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret trzecie - piąte i pkt 12 wchodzą w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.


Dziennik Ustaw z dnia 11 kwietnia 2016 r.

poz. 483

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 433

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 431

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 430

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 30 marca 2016 r.

poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

ROK 2015

 

Dziennik Ustaw  z  29.12.2015 r.

poz. 2246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  24.12.2015 r.

poz. 2183

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

31.12.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  26.11.2015 r.

poz. 1967

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  26.11.2015 r.

poz. 1966

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  02.11.2015 r.

poz. 1763

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.11.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.10.2015 r.

poz. 1603

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.10.2015 r.

poz. 1602

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.10.2015 r.

poz. 1601

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  25.09.2015 r.

poz. 1475

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  08.09.2015 r.

poz. 1326

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

23.09.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  31.08.2015 r.

poz. 1273

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.01.2016 r.

     

Uwagi:

Art. 1 pkt 7, w zakresie gromadzenia w centralnej ewidencji pojazdów danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe oraz art. 1 pkt 8, w zakresie przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe przez sąd, który dokonał wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 6 pkt 5-7 wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 r.


Dziennik Ustaw  z  31.07.2015 r.

poz. 1077

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 1,0 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

15.08.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  31.07.2015 r.

poz. 1076

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

15.08.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  25.06.2015 r.

poz. 882

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  10.06.2015 r.

poz. 776

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  15.05.2015 r.

poz. 681

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

18.05.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  14.05.2015 r.

poz. 670

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.05.2015 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 1 lit. a tiret piąte wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Dziennik Ustaw  z  14.05.2015 r.

poz. 669

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.05.2015 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 3 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; par. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.


Dziennik Ustaw  z  17.04.2015 r.

poz. 541

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

18.05.2015 r.

     

Uwagi:

art. 5 pkt 7 lit. b, w zakresie dotyczącym art. 102 ust. 1b ustawy wymienionej w art. 5 wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.


Dziennik Ustaw z dnia 5 marca 2015 r.

poz. 305

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 1,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

ROK 2014

 

Dziennik Ustaw  z  18.12.2014 r.

poz. 1836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.12.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  18.12.2014 r.

poz. 1828

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  17.12.2014 r.

poz. 1813

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  05.12.2014 r.

poz. 1727

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  28.11.2014 r.

poz. 1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.12.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  05.11.2014 r.

poz. 1522

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 15 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  20.10.2014 r.

poz. 1421

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 01.03.2017 r., poz. 450

Data wejścia w życie:

21.10.2014 r.

Data uchylenia:

01.03.2017 r.

 

Dziennik Ustaw  z  08.08.2014 r.

poz. 1066

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  27.06.2014 r.

poz. 852

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.06.2014 r.

poz. 849

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  24.06.2014 r.

poz. 822

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.12.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  23.06.2014 r.

poz. 816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

23.06.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.06.2014 r.

poz. 768

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.08.2014 r.

     

Uwagi:

art. 37 ust. 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 22 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2014 r.


Dziennik Ustaw  z  25.04.2014 r.

poz. 529

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.05.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  15.04.2014 r.

poz. 486

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw .

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

30.04.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  07.04.2014 r.

poz. 451

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

pobierz:

 

 

PDF - 8,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  03.04.2014 r.

poz. 431

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  28.03.2014 r.

poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.04.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.03.2014 r.

poz. 312

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.04.2014 r.

     

Uwagi:

Art. 1 pkt 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


Dziennik Ustaw  z  10.02.2014 r.

poz. 184

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.02.2014 r.

     

ROK 2013

 

Dziennik Ustaw  z  31.12.2013 r.

poz. 1720

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  30.12.2013 r.

poz. 1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  22.08.2013 r.

poz. 951

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 1,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  16.07.2013 r.

poz. 815

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  12.07.2013 r.

poz. 808

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

27.07.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  11.07.2013 r.

poz. 807

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH,

MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

26.07.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  21.06.2013 r.

poz. 711

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  21.06.2013 r.

poz. 710

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  20.06.2013 r.

poz. 704

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  20.06.2013 r.

poz. 701

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  17.06.2013 r.

poz. 688

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  29.05.2013 r.

poz. 617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.05.2013 r.

poz. 610

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.05.2013 r.

poz. 607

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  28.03.2013 r.

poz. 408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

pobierz:

 

 

PDF - 2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  28.03.2013 r.

poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  28.03.2013 r.

poz. 406

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  26.03.2013 r.

poz. 396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  12.03.2013 r.

poz. 337

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  09.01.2013 r.

poz. 30

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

19.01.2013 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie i czwarte wchodzą w życie z dniem 30 września 2013 r.


ROK 2012

 

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  27.12.2012 r.

poz. 1468

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  21.12.2012 r.

poz. 1448

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  05.12.2012 r.

poz. 1364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.12.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  16.11.2012 r.

poz. 1262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.12.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  18.10.2012 r.

poz. 1137

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

-

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  07.09.2012 r.

poz. 997

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.10.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  07.09.2012 r.

poz. 996

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 2,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.10.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  01.06.2012 r.

poz. 623

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych.

pobierz:

 

 

PDF - 2,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

09.06.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  16.05.2012 r.

poz. 525

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

16.06.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  25.04.2012 r.

poz. 447

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

26.04.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  07.03.2012 r.

poz. 247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.03.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  20.02.2012 r.

poz. 192

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.02.2012 r.

     

ROK 2011

 

Dziennik Ustaw  Nr 294  z  30.12.2011 r.

poz. 1737

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2012 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 4 lit. a, lit. b w zakresie par. 11 ust. 2 pkt 30 lit. za i zb rozporządzenia, o którym mowa w par. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Dziennik Ustaw  Nr 244  z  15.11.2011 r.

poz. 1454

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 236  z  08.11.2011 r.

poz. 1401

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

09.12.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 227  z  24.10.2011 r.

poz. 1367

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2012 r.

     

Uwagi:

art. 131 i art. 132 wchodzą w życie 25 grudnia 2011 r.


Dziennik Ustaw  Nr 222  z  18.10.2011 r.

poz. 1321

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

19.10.2012 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r.; art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 61 ust. 15 i 16 wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2012 r.


Dziennik Ustaw  Nr 195  z  19.09.2011 r.

poz. 1160

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

19.09.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 188  z  12.09.2011 r.

poz. 1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

   

Tekst rozporządzenia znajduje się w strefie kodowanej w dziale Pojazdy klasy "S".

Do otwarcia pliku potrzebne jest hasło.

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

27.09.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 165  z  11.08.2011 r.

poz. 992

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW

ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 222 z 18.10.2011 r.,

poz. 1321

Data wejścia w życie:

26.08.2011 r.

Data uchylenia:

20.10.2014 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 156  z  29.07.2011 r.

poz. 932

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.08.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 153  z  26.07.2011 r.

poz. 910

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 02.12.2016 r., Poz. 1948

Data wejścia w życie:

03.08.2011 r.

Data uchylenia:

01.03.2017 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 110  z  31.05.2011 r.

poz. 641

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   
         

Dziennik Ustaw  Nr 104  z  23.05.2011 r.

poz. 607

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

24.11.2011 r.

     

poz. 604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

24.11.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 102  z  18.05.2011 r.

poz. 585

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

02.06.2011 r.

     

Uwagi:

art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 18 maja 2011 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.; art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Dziennik Ustaw  Nr 47  z  04.03.2011 r.

poz. 242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.04.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 36  z  18.02.2011 r.

poz. 183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.03.2011 r.

     

poz. 182

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.03.2011 r.

     

Uwagi:

par. 1 pkt 2 lit. d tiret drugie w części dotyczącej dodawanej w par. 11 w ust. 2 w pkt 30 lit. y oraz pkt 5 wchodzą w życie z dniem 19 sierpnia 2011 r.


Dziennik Ustaw  Nr 30  z  10.02.2011 r.

poz. 151

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.02.2012 r.

     

Uwagi:

art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art.100-105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-e, art. 125 lit . g w zakresie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13-16,wchodzą w życie z dniem 1 stycznia ,2013 r., art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4, i 6 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013, art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.


ROK 2010

 

Dziennik Ustaw  Nr 247  z  27.12.2010 r.

poz. 1652

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2011 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 16 wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2010 r., art. 1 pkt 9, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r


Dziennik Ustaw  Nr 237  z  16.12.2010 r.

poz. 1576

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

31.12.2010 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 166  z  09.09.2010 r.

poz. 1128

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

09.09.2010 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 152  z  20.08.2010 r.

poz. 1018

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.09.2009 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.


Dziennik Ustaw  Nr 140  z  06.08.2010 r.

poz. 946

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

06.09.2010 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 118  z  02.07.2010 r.

poz. 802

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.07.2010 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 110  z  23.06.2010 r.

poz. 729

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.07.2010 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 63  z  16.04.2010 r.

poz. 395

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 29 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu.

pobierz:

 

 

PDF - 1,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  Nr 14  z  01.02.2010 r.

poz. 75

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

16.02.2010 r.

     

poz. 72

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

16.02.2010 r.

     

ROK 2009

 

Dziennik Ustaw  Nr 210  z  11.12.2009 r.

poz. 1626

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.12.2009 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 182  z  30.10.2009 r.

poz. 1419

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 26.06.2017 r., poz. 1240

Data wejścia w życie:

31.10.2009 r.

Data uchylenia:

27.06.2017 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 155  z  21.09.2009 r.

poz. 1233

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.09.2009 r.

     

poz. 1232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 2,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.09.2009 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 97  z  23.06.2009 r.

poz. 809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.07.2009 r.

     

poz. 802

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.09.2009 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 1 i 3-7 oraz pkt 10, w zakresie dotyczącym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 8 lipca 2009 r.


Dziennik Ustaw  Nr 75  z  20.05.2009 r.

poz. 639

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.06.2009 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 74  z  19.05.2009 r.

poz. 634

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML  - 0,1 kB

   

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

03.06.2009 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Odesłanie do przepisów UE Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1)


Dziennik Ustaw  Nr 54  z  02.04.2009 r.

poz. 443

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

   

Tekst rozporządzenia znajduje się w strefie kodowanej w dziale Pojazdy klasy "S".

Do otwarcia pliku potrzebne jest hasło.

Status aktu prawnego:

uznany
za uchylony

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 249 z 28.12.2010 r.,

poz. 1656

Data wejścia w życie:

02.04.2009 r.

Data uchylenia:

01.01.2011 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 39  z  13.03.2009 r.

poz. 319

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

28.03.2009 r.

     

poz. 316

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

28.03.2009 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 27  z  19.02.2009 r.

poz. 162

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   
         

ROK 2008

 

Dziennik Ustaw  Nr 209  z  28.11.2008 r.

poz. 1320

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.12.2008 r.

     

Uwagi:

wykaz art. wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r. patrz: art. 15
odesłanie do przepisów UE: rozp. Komisji (EWG) nr 2454/93, rozp. Rady (EWG) nr 2913/92, rozp. Rady (WE) nr 1798/2003


Dziennik Ustaw  Nr 29  z  22.02.2008 r.

poz. 166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.03.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 5  z  14.01.2008 r.

poz. 29

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz:

 

 

PDF - 1,7 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 17.05.2017 r., poz. 969

Data wejścia w życie:

29.01.2008 r.

Data uchylenia:

18.05.2017 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 4  z  11.01.2008 r.

poz. 24

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

26.01.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 3  z  09.01.2008 r.

poz. 13

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

pobierz:

 

 

PDF - 0,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

24.01.2008 r.

     

ROK 2007

 

Dziennik Ustaw  Nr 249  z  31.12.2007 r.

poz. 1866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

pobierz:

 

 

PDF - 30 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

02.01.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 247  z  29.12.2007 r.

poz. 1834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 30 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 244 z 15.11.2011 r.,

poz. 1454

Data wejścia w życie:

13.01.2008 r.

Data uchylenia:

01.01.2012 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 241  z  27.12.2007 r.

poz. 1765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

pobierz:

HTML  - 27 kB

   

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.01.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 205  z  06.11.2007 r.

poz. 1484

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

pobierz:

 

 

PDF - 2,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 192  z  19.10.2007 r.

poz. 1393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.10.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 186  z  11.10.2007 r.

poz. 1322

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  Nr 176  z  25.09.2007 r.

poz. 1238

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 2,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.10.2007 r.

     

Uwagi:

art. 11 pkt 2 lit. b i c wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.;
odesłanie do przepisów UE


poz. 1236

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

pobierz:

 

 

PDF - 40 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.10.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 137  z  31.07.2007 r.

poz. 968

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 121  z  06.07.2007 r.

poz. 839

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

pobierz:

   

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 210 z 11.12.2009 r.,

poz. 1626

Data wejścia w życie:

14.07.2007 r.

Data uchylenia:

13.12.2009 r.

 

Uwagi:

Par. 2 pkt 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Dziennik Ustaw  Nr 99  z  05.06.2007 r.

poz. 667

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

tekst oświadczenia

PDF - 0,1 MB

 

Załącznik A. Część 1

PDF - 3,5 MB

 

Załącznik B. Część 8

PDF - 0,9 MB

 

Załącznik B. Część 9

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 90  z  23.05.2007 r.

poz. 604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML  - 0,01 MB

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

31.05.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 57  z  02.04.2007 r.

poz. 381

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 0,01 MB

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.04.2007 r.

     

ROK 2006

 

Dziennik Ustaw  Nr 249  z  29.12.2006 r.

poz. 1834

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

pobierz:

   

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

   

Data wejścia w życie:

07.01.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 205  z  15.11.2006 r.

poz. 1513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów.

pobierz:

   

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

23.11.2006 r.

     

poz. 1512

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

pobierz:

   

PDF - 1,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

23.11.2006 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 203  z  10.11.2006 r.

poz. 1502

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

pobierz:

   

PDF - 260 kB

   

Tekst rozporządzenia znajduje się w strefie kodowanej w dziale Pojazdy klasy "S".

Do otwarcia pliku potrzebne jest hasło.

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 54 z 02.04.2009 r.,

poz. 443

Data wejścia w życie:

10.11.2006 r.

Data uchylenia:

02.04.2009 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 189  z  19.10.2006 r.

poz. 1398

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

   

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

03.11.2006 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 164  z  14.09.2006 r.

poz. 1161

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi.

pobierz:

   

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.09.2006 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 70  z  25.04.2006 r.

poz. 489

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

   

PDF - 2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

02.05.2006 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 65  z  19.04.2006 r.

poz. 462

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

pobierz:

HTML  - 10 kB

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.05.2006 r.

     

poz. 461

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML  - 10 kB

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.05.2006 r.

     

poz. 460

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

pobierz:

HTML  - 10 kB

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.05.2006 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 42  z  14.03.2006 r.

poz. 291

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

pobierz:

   

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.03.2006 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 40  z  10.03.2006 r.

poz. 275

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

   

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.03.2006 r.

     

Uwagi:

Par. 14 ust. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 11 września 2006 r.


ROK 2005

 

Dziennik Ustaw  Nr 238  z  06.12.2005 r.

poz. 2010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

pobierz:

HTML  - 796 kB

PDF - 7,6 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 21.12.2012 r., poz. 1448

Data wejścia w życie:

06.01.2006 r.

Data uchylenia:

22.06.2013 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 237  z  06.12.2005 r.

poz. 2009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

pobierz:

HTML  - 481 kB

PDF - 4,9 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 21.12.2012 r., poz. 1448

Data wejścia w życie:

06.01.2006 r.

Data uchylenia:

22.06.2013 r.

 

Uwagi:

odesłanie do przepisów Unii Europejskiej


Dziennik Ustaw  Nr 219  z  31.10.2005 r.

poz. 1869

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

HTML  - 18 kB

PDF - 27 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 40 z 10.03.2006 r.,

poz. 275

Data wejścia w życie:

08.11.2005 r.

Data uchylenia:

25.03.2006 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 201  z  14.10.2005 r.

poz. 1666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

pobierz:

HTML  - 8 kB

PDF - 91 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.10.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 180  z  20.09.2005 r.

poz. 1497

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 109 kB

PDF - 1250 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.10.2005 r.

     

Uwagi:

1) art. 1 pkt 29, pkt 30, pkt 31 i 33 wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2005 r. 2) art. 1 pkt 25 wchodzi w życie z dniem 21 marca 2006 r. 3) art. 1 pkt 16 lit. c w zakresie dotyczacym uiszczenia opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 4) art. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. b, pkt 5, pkt 6 lit. a w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


poz. 1494

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

pobierz:

HTML  - 69 kB

PDF - 950 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.10.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 179  z  19.09.2005 r.

poz. 1486

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 165 kB

PDF - 1055 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.10.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 162  z  25.08.2005 r.

poz. 1360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów.

pobierz:

HTML  - 246 kB

PDF - 2533 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 21.12.2012 r., poz. 1448

Data wejścia w życie:

25.09.2005 r.

Data uchylenia:

22.06.2013 r.

 

Uwagi:

niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektyw Wspólnot Europejskich


Dziennik Ustaw  Nr 155  z  17.08.2005 r.

poz. 1303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

HTML  - 8 kB

PDF - 80 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.08.2005 r.

     

poz. 1302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz:

HTML  - 3 kB

PDF - 29 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.08.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 151  z  10.08.2005 r.

poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

pobierz:

HTML  - 11 kB

PDF - 67 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.08.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 143  z  02.08.2005 r.

poz. 1206

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

pobierz:

HTML  - 13 kB

PDF - 162 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

03.11.2005 r.

     

poz. 1204

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 53 kB

PDF - 704 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.08.2005 r.

     

Uwagi:

1) art. 1 pkt 34 wchodzi w życie z dniem 26 marca 2006 r.; 2) art. 1 pkt 35 wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r.


Dziennik Ustaw  Nr 141  z  27.07.2005 r.

poz. 1184

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 18 kB

PDF - 189 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.08.2005 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


Dziennik Ustaw  Nr 139  z  27.07.2005 r.

poz. 1168

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

HTML  - 13 kB

PDF - 196 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.08.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 116  z  29.06.2005 r.

poz. 974

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

HTML  - 23 kB

PDF - 598 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.07.2005 r.

     

poz. 973

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego.

pobierz:

HTML  - 5 kB

PDF - 47 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 110  z  22.06.2005 r.

poz. 930

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji.

pobierz:

HTML  - 4 kB

PDF - 37 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

07.07.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 108  z  20.06.2005 r.

poz. 908

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 394 kB

PDF - 6546 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Uwagi:

Tekst jednolity nie obejmuje art. 141-143, 145-148 i art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dziennik Ustaw  Nr 103  z  13.06.2005 r.

poz. 870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

pobierz:

HTML  - 9 kB

PDF - 101 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.06.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 90  z  23.05.2005 r.

poz. 756

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 94 kB

PDF - 1064 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.06.2005 r.

     

Uwagi:

Przepisy art. 1 pkt 20, pkt 22 lit. a oraz lit. b w zakresie dotyczącym ust. 3a pkt 6, pkt 39 oraz art. 2, 4 i 5 wchodzą w życie z dniem 22 sierpnia 2005 r.


Dziennik Ustaw  Nr 84  z  16.05.2005 r.

poz. 723

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

HTML  - 39 kB

PDF - 2056 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 244 z 15.11.2011 r.,

poz. 1454

Data wejścia w życie:

31.05.2005 r.

Data uchylenia:

01.01.2012 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 74  z  29.04.2005 r.

poz. 653

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

pobierz:

HTML  - 13 kB

PDF - 144 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.05.2005 r.

     

Uwagi:

odesłanie do rozporządzenia Rady nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985)


Dziennik Ustaw  Nr 62  z  18.04.2005 r.

poz. 554

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

pobierz:

HTML  - 12 kB

PDF - 241 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

03.05.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 38  z  08.03.2005 r.

poz. 362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

pobierz:

HTML  - 8 kB

PDF - 95 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.04.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 30  z  18.02.2005 r.

poz. 253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

pobierz:

HTML  - 5 kB

PDF - 41 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.03.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 25  z  11.02.2005 r.

poz. 211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

HTML  - 85 kB

PDF - 752 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 104 z 23.06.2006 r.,

poz. 711

Data wejścia w życie:

26.02.2005 r.

Data uchylenia:

02.10.2007 r.

 

poz. 209

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

HTML  - 110 kB

PDF - 1044 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 40 z 10.03.2006 r.,

poz. 275

Data wejścia w życie:

21.02.2005 r.

Data uchylenia:

25.03.2006 r.

 

Uwagi:

par. 9 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.


poz. 202

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

pobierz:

HTML  - 103 kB

PDF - 1251 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.03.2005 r.

     

Uwagi:

1) art. 7, art. 8, art. 44, art.45, art. 57 pkt 2 i art. 62 wchodzą w życie z dniem 12 sierpnia 2005 r., 2) art. 11-17, art. 28, art 47, art. 55, art. 56, art. 57 pkt 3, art. 58 pkt 1 i 3 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 11 i 12 i art. 415 ust. 5a i 5b, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 60 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., 3) art. 23 ust. 3 w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r., 4) art. 58 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 1-10 i 13-16, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą w życie z dniem 26 lutego 2005 r.


ROK 2004

 

Dziennik Ustaw  Nr 285  z  31.12.2004 r.

poz. 2856

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

pobierz:

HTML  - 16 kB

PDF - 80 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 273  z  27.12.2004 r.

poz. 2703

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

pobierz:

HTML  - 190 kB

PDF - 121 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2005 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 26 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; odesłanie do Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001


Dziennik Ustaw  Nr 262  z  10.12.2004 r.

poz. 2615

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW:
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI,
OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW oraz SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

pobierz:

HTML  - 23 kB

PDF - 386 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 104 z 23.06.2006 r.,

poz. 708 i 711

Data wejścia w życie:

25.12.2004 r.

Data uchylenia:

25.01.2008 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 249  z  23.11.2004 r.

poz. 2499

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

HTML  - 52 kB

PDF - 377 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.12.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 246  z  18.11.2004 r.

poz. 2469

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

pobierz:

HTML  - 140 kB

PDF - 1033 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

26.11.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 243  z  15.11.2004 r.

poz. 2441

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach.

pobierz:

HTML  - 84 kB

PDF - 1237 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

   
   

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

tekst jednolity nie obejmuje art. 30 i 31 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636)


Dziennik Ustaw  Nr 238  z  04.11.2004 r.

poz. 2395

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi.

pobierz:

HTML - 107 kB

PDF - 674 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

19.11.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 223  z  14.10.2004 r.

poz. 2264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

pobierz:

HTML - 22 kB

PDF - 146 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.10.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

poz. 2261

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz:

HTML - 46 kB

PDF - 234 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.10.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 211  z  28.09.2004 r.

poz. 2148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

pobierz:

HTML  - 5 kB

PDF - 47 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.10.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

poz. 2147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

HTML - 101 kB

PDF - 693 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.10.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 173  z  06.08.2004 r.

poz. 1808

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

pobierz:

HTML - 850 kB

PDF - 348 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.08.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 27 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1-4, art. 69 i art. 70 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


poz. 1807

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

pobierz:

HTML - 119 kB

PDF - 85 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.08.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 10 i art. 103-110 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 16 oraz art. 23-45 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


Dziennik Ustaw  Nr 169  z  30.07.2004 r.

poz. 1773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML - 6 kB

PDF - 23 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.08.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 148  z  29.06.2004 r.

poz. 1554

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

HTML - 3 kB

PDF - 21 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 25 z 11.02.2005 r.,

poz. 209

Data wejścia w życie:

29.06.2004 r.

Data uchylenia:

21.02.2005 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 141  z  21.06.2004 r.

poz. 1493

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach.

pobierz:

HTML  - 87 kB

PDF - 55 kB

Status aktu prawnego:

akt objęty tekstem jednolitym

   

Data wejścia w życie:

06.07.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), z dniem 4 listopada 2004 r., z wyjątkiem art. 2 - 5


Dziennik Ustaw  Nr 110  z  13.05.2004 r.

poz. 1169

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML - 32 kB

PDF - 242 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.05.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

par. 1 pkt 1, 5, 7, 11 i 12 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2004 r., a par. 1 pkt 3 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.


Dziennik Ustaw  Nr 103  z  01.05.2004 r.

poz. 1085

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML - 50 kB

PDF - 68 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.05.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

Odesłanie do dyrektyw UE patrz par. 1 pkt 1, 3, 4


Dziennik Ustaw  Nr 92  z  30.04.2004 r.

poz. 884

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

pobierz:

HTML - 51 kB

PDF - 47 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.05.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 1 pkt 9 lit. b, pkt 11, 12 i 14 oraz art. 2 pkt 1 wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2005 r.


poz. 879

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

pobierz:

HTML - 31 kB

PDF - 40 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.05.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

odesłanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. oraz rozporządzenia nr 3821/85/EWG


Dziennik Ustaw  Nr 77  z  24.04.2004 r.

poz. 730

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz:

HTML - 681 kB

PDF - 706 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

28.04.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 34  z  04.03.2004 r.

poz. 300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML - 19 kB

PDF - 29 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.04.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 5  z  15.01.2004 r.

poz. 31

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych.

pobierz:

HTML  - 23 kB

PDF - 13933 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 237 z 06.12.2005 r.,

poz. 2009

Data wejścia w życie:

15.01.2004 r.

Data uchylenia:

06.01.2006 r.

 

poz. 30

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep.

pobierz:

HTML - 29 kB

PDF - 11821 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 238 z 06.12.2005 r.,

poz. 2010

Data wejścia w życie:

15.01.2004 r.

Data uchylenia:

06.01.2006 r.

 

poz. 29

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów.

pobierz:

HTML - 23 kB

PDF - 13311 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 162 z 25.08.2005 r.,

poz. 1360

Data wejścia w życie:

15.01.2004 r.

Data uchylenia:

25.09.2005 r.

 

ROK 2003

 

Dziennik Ustaw  Nr 232  z  31.12.2003 r.

poz. 2333

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

pobierz:

HTML  - 49 kB

PDF - 439 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 227  z  30.12.2003 r.

poz. 2254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 15 kB

PDF - 163 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 273 z 27.12.2004 r.,

poz. 2703

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

01.01.2005 r.

 

poz. 2250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

HTML - 442 kB

PDF - 2992 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 155 z 21.09.2009 r.,

poz. 1232

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

22.09.2009 r.

 

poz. 2249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

pobierz:

HTML - 12 kB

PDF - 154 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 219  z  22.12.2003 r.

poz. 2161

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi.

pobierz:

HTML - 101 kB

PDF - 648 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 238 z 04.11.2004 r.,

poz. 2395

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

19.11.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 215  z  16.12.2003 r.

poz. 2116

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

HTML - 105 kB

PDF - 816 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 25 z 11.02.2005 r.,

poz. 209

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

21.02.2005 r.

 

Uwagi:

par. 7 ust. 1 pkt 6 i 12 załącznika nr 1 wchodzi w życie z dniem
30 czerwca 2004 r.


Dziennik Ustaw  Nr 192  z  14.11.2003 r.

poz. 1878

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

HTML - 155 kB

PDF - 1515 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 161  z  16.09.2003 r.

poz. 1564

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML - 31 kB

PDF - 220 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.10.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 149  z  28.08.2003 r.

poz. 1451

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML - 36 kB

PDF - 311 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

12.09.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 124  z  16.07.2003 r.

poz. 1152

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

pobierz:

HTML - 216 kB

PDF - 134 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 25 ust. 2, art. 95. art. 102-105, art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125, art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 - w zakresie dotyczącym art. 123 pkt 3 oraz art. 137 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE; art. 148 pkt 3 lit. c w zakresie, w którym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej


poz. 1151

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

pobierz:

HTML - 360 kB

PDF - 210 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 189 oraz art. 249 wchodzą w życie z dniem 16 lipca 2003 r.


Dziennik Ustaw  Nr 108  z  26.06.2003 r.

poz. 1014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne.

pobierz:

HTML - 63 kB

PDF - 307 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 58  z  04.04.2003 r.

poz. 515

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML - 394 kB

PDF - 280 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 108 z 20.06.2005 r.,

poz. 908

   

Data uchylenia:

02.06.2005 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 52  z  28.03.2003 r.

poz. 458

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

pobierz:

HTML - 4 kB

PDF - 21 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 223 z 14.10.2004 r.,

poz. 2261

Data wejścia w życie:

12.04.2003 r.

Data uchylenia:

29.10.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 41  z  10.03.2003 r.

poz. 351

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu.

pobierz:

HTML - 18 kB

PDF - 117 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 74 z 29.04.2005 r.,

poz. 653

Data wejścia w życie:

25.03.2003 r.

Data uchylenia:

14.05.2005 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 32  z  26.02.2003 r.

poz. 262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML - 455 kB

PDF - 3376 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.03.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 28  z  18.02.2003 r.

poz. 240

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

pobierz:

HTML - 3 kB

PDF - 25 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 27.12.2012 r.,

poz. 1468

Data wejścia w życie:

19.08.2003 r.

Data uchylenia:

01.01.2013 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 14  z  31.01.2003 r.

poz. 144

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

pobierz:

HTML - 74 kB

PDF - 65 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

 

Data wejścia w życie:

15.02.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

ROK 2002

 

Dziennik Ustaw  Nr 238  z  31.12.2002 r.

poz. 2021

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 6 kB

PDF - 22 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 216  z  17.12.2002 r.

poz. 1825

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 19 kB

PDF - 27 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.01.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 1 pkt 3 lit. a) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


Dziennik Ustaw  Nr 208  z  12.12.2002 r.

poz. 1769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

pobierz:

HTML  - 128 kB

PDF - 60 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 246 z 18.10.2004 r.,

poz. 2469

Data wejścia w życie:

12.01.2003 r.

Data uchylenia:

26.11.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 207  z  11.12.2002 r.

poz. 1757

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.

pobierz:

HTML  - 208 kB

PDF - 560 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 141 z 21.06.2004 r.,

poz. 1493

Data wejścia w życie:

01.01.2003 r.

Data uchylenia:

06.07.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 199  z  28.11.2002 r.

poz. 1671

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

pobierz:

HTML  - 72 kB

PDF - 57 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 227 z 24.10.2022 r.,

poz. 1367

Data wejścia w życie:

01.01.2003 r.

Data uchylenia:

01.01.2012 r.

 

Uwagi:

przepisy art. 16 ust. 1 pkt 5 i art. 23 ust. 2 wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2004 r.


Dziennik Ustaw  Nr 193  z  22.11.2002 r.

poz. 1617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

pobierz:

HTML  - 10 kB

PDF - 27 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

07.12.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 170  z  12.10.2002 r.

poz. 1393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 12 października 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

pobierz:

HTML  - 188 kB

PDF - 1249 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

27.10.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 133  z  21.08.2002 r.

poz. 1123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML - 366 kB

PDF - 2584 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.09.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

par. 2 ust. 1 pkt 4 i par 32 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


poz. 1122

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

pobierz:

HTML - 16 kB

PDF - 426 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.09.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 120  z  29.07.2002 r.

poz. 1021

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

pobierz:

HTML  - 12 kB

PDF - 133 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 27.12.2012 r.,

poz. 1468

Data wejścia w życie:

29.07.2002 r.

Data uchylenia:

01.01.2013 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 10  z  08.02.2002 r.

poz. 98

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

pobierz:

HTML  - 50 kB

PDF - 262 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 223 z 14.10.2004 r.,

poz. 2261

Data wejścia w życie:

23.02.2002 r.

Data uchylenia:

29.10.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 2  z  10.01.2002 r.

poz. 25

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

pobierz:

HTML  - 5 kB

PDF - 325 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 14 z 31.01.2003 r.,

poz. 144

Data wejścia w życie:

25.01.2002 r.

Data uchylenia:

15.02.2003 r.

 

ROK 2001

 

Dziennik Ustaw  Nr 154  z  29.12.2001 r.

poz. 1810

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML  - 10 kB

PDF - 51 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 32 z 26.02.2003 r.,

poz. 262

Data wejścia w życie:

01.01.2002 r.

Data uchylenia:

13.03.2003 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 129  z  12.11.2001 r.

poz. 1444

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 248 kB

PDF - 120 kB

Status aktu prawnego:

akt objęty tekstem jednolitym

   

Data wejścia w życie:

01.01.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 1 pkt 16 lit. b) wchodzi w życie z dniem 13 maja 2002 r. Art. 1 pkt 54 lit. c) wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Art. 1 pkt 34 w zakresie art. 72 ust. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z wyjątkiem art. 3-5


Dziennik Ustaw  Nr 123  z  29.12.2001 r.

poz. 1354

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców.

pobierz:

HTML  - 41 kB

PDF - 42 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 92 z 30.04.2004 r.,

poz. 879

Data wejścia w życie:

01.10.2002 r.

Data uchylenia:

01.05.2004 r.

 

Uwagi:

rozdział czwarty oraz art. 37 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. (zm. Dz.U. 2002 nr 155, poz. 1286). Przep. art. 34 ust. 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Obowiązuje zmiana do ustawy Kodeks pracy Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141


Dziennik Ustaw  Nr 106  z  29.09.2001 r.

poz. 1166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

HTML  - 17 kB

PDF - 30 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

   

Data wejścia w życie:

14.10.2001 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 4  z  23.01.2001 r.

poz. 37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

HTML  - 145 kB

PDF - 719 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 192 z 14.11.2003 r.,

poz. 1878

Data wejścia w życie:

25.03.2001 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

ROK 2000

 

Dziennik Ustaw  Nr 25  z  07.04.2000 r.

poz. 305

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML  - 64 kB

PDF - 1801 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 133 z 21.08.2002 r.,

poz. 1123

Data wejścia w życie:

07.04.2000 r.

Data uchylenia:

21.09.2002 r.

 

Uwagi:

par. 1 pkt 4-7, 9-11, 13, 17, 18 i 21 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2000 r.


Dziennik Ustaw  Nr 20  z  24.03.2000 r.

poz. 252

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 17 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

pobierz:

HTML  - 7 kB

PDF - 60 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 129 z 12.11.2001 r.,

poz. 1444

Data wejścia w życie:

24.03.2000 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 17  z  16.03.2000 r.

poz. 221

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 11 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

pobierz:

HTML  - 4 kB

PDF - 35 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

   

Data wejścia w życie:

31.03.2000 r.

     

ROK 1999

 

Dziennik Ustaw  Nr 91  z  10.11.1999 r.

poz. 1039

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów.

pobierz:

HTML  - 680 kB

PDF - 3432 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 129 z 12.11.2001 r.,

poz. 1444

Data wejścia w życie:

18.11.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 81  z  13.10.1999 r.

poz. 919

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

pobierz:

HTML  - 113 kB

PDF - 793 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 208 z 12.12.2002 r.,

poz. 1769

Data wejścia w życie:

21.10.1999 r.

Data uchylenia:

12.01.2003 r.

 

poz. 918

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

pobierz:

HTML  - 146 kB

PDF - 986 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 129 z 12.11.2001 r.,

poz. 1444

Data wejścia w życie:

21.10.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

poz. 917

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.

pobierz:

HTML  - 479 kB

PDF - 2970 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 227 z 30.12.2003 r.,

poz. 2250

Data wejścia w życie:

13.10.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 59  z  01.07.1999 r.

poz. 632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML  - 331 kB

PDF - 3795 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 133 z 21.08.2002 r.,

poz. 1123

Data wejścia w życie:

01.07.1999 r.

Data uchylenia:

21.09.2002 r.

 

Uwagi:

przepisy par. 16, par. 18 ust. 3-8, par. 19, par. 21 ust. 2, 4 i 5, par. 22-24, par. 29 i 30 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2000 r. Par. 7 ust. 2 pkt 1 i załącznik nr 3 w zakresie wzoru pozwolenia czasowego badawczego i wzoru nalepki na tablice tymczasowe tracąa moc z dniem 31 grudnia 2002 r.


Dziennik Ustaw  Nr 57  z  25.06.1999 r.

poz. 608

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

pobierz:

HTML  - 27 kB

PDF - 108 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 199 z 28.11.2002 r.,

poz. 1671

Data wejścia w życie:

01.07.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2003 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 44  z  15.05.1999 r.

poz. 433

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań.

pobierz:

HTML  - 91 kB

PDF - 475 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 219 z 22.12.2003 r.,

poz. 2161

Data wejścia w życie:

30.05.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

poz. 432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML  - 394 kB

PDF - 2574 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 32 z 26.02.2003 r.,

poz. 262

Data wejścia w życie:

30.05.1999 r.

Data uchylenia:

13.03.2003 r.

 

ROK 1998

 

Dziennik Ustaw  Nr 129  z  23.10.1998 r.

poz. 858

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

pobierz:

HTML - 30 kB

PDF - 356 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

24.12.1998 r.

     

Uwagi:

Par. 7 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 24 października 1999 r.


Dziennik Ustaw  Nr 103  z  10.08.1998 r.

poz. 652

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.

pobierz:

HTML - 326 kB

PDF - 1299 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.08.1998 r.

Data uchylenia:

-

 

ROK 1997

 

Dziennik Ustaw  Nr 98  z  19.08.1997 r.

poz. 602

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML - 274 kB

PDF - 501 kB

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.1998 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 49 ust. 2 pkt 5, 80, 99 i 109 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1998 r.; art. 39 ust. 3 i art. 85 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.; art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 77, 87, 88, 90-98 i 100-108 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1999 r.


 

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"