Akty prawne

 

ROK 2019


Dziennik Ustaw  z  31.12.2019 r.

poz. 2560

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

15.01.2020 r.

     

Dziennik Ustaw  z  31.12.2019 r.

poz. 2546

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

1.01.2020 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.12.2019 r.

poz. 2519

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

1.01.2020 r.

     

Dziennik Ustaw  z  23.12.2019 r.

poz. 2482

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowęgo formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza.

pobierz:

 

 

PDF - 0,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

1.01.2020 r.

     

Dziennik Ustaw  z  11.12.2019 r.

poz. 2390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

1.01.2020 r.

     

Dziennik Ustaw  z  19.09.2019 r.

poz. 1787

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.10.2019 r.

     

Uwagi:

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Dziennik Ustaw  z  11.07.2019 r.

poz. 1288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.07.2019 r.

     

Uwagi:

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Dziennik Ustaw  z  10.05.2019 r.

poz. 870

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

1.01.2020 r.

     

Uwagi:

art. 2 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Dziennik Ustaw  z  26.04.2019 r.

poz. 759

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz:

 

 

PDF - 3,44 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

     

Data wejścia w życie:

27.04.2019 r.

 

   

 


ROK 2019

 

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"