Akty prawne

 

ROK 2009


Dziennik Ustaw  Nr 210  z  11.12.2009 r.

poz. 1626

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.12.2009 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 182  z  30.10.2009 r.

poz. 1419

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 26.06.2017 r., poz. 1240

Data wejścia w życie:

31.10.2009 r.

Data uchylenia:

27.06.2017 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 155  z  21.09.2009 r.

poz. 1233

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.09.2009 r.

     

poz. 1232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 2,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.09.2009 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 97  z  23.06.2009 r.

poz. 809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.07.2009 r.

     

poz. 802

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.09.2009 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 1 i 3-7 oraz pkt 10, w zakresie dotyczącym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 8 lipca 2009 r.


Dziennik Ustaw  Nr 75  z  20.05.2009 r.

poz. 639

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.06.2009 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 74  z  19.05.2009 r.

poz. 634

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML  - 0,1 kB

   

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

03.06.2009 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Odesłanie do przepisów UE Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1)


Dziennik Ustaw  Nr 54  z  02.04.2009 r.

poz. 443

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

   

Tekst rozporządzenia znajduje się w strefie kodowanej w dziale Pojazdy klasy "S".

Do otwarcia pliku potrzebne jest hasło.

Status aktu prawnego:

uznany
za uchylony

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 249 z 28.12.2010 r.,

poz. 1656

Data wejścia w życie:

02.04.2009 r.

Data uchylenia:

01.01.2011 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 39  z  13.03.2009 r.

poz. 319

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

28.03.2009 r.

     

poz. 316

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

28.03.2009 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 27  z  19.02.2009 r.

poz. 162

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   
         

ROK 2009

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"