Akty prawne

 

ROK 2008


Dziennik Ustaw  Nr 209  z  28.11.2008 r.

poz. 1320

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.12.2008 r.

     

Uwagi:

wykaz art. wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r. patrz: art. 15
odesłanie do przepisów UE: rozp. Komisji (EWG) nr 2454/93, rozp. Rady (EWG) nr 2913/92, rozp. Rady (WE) nr 1798/2003


Dziennik Ustaw  Nr 29  z  22.02.2008 r.

poz. 166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.03.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 5  z  14.01.2008 r.

poz. 29

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz:

 

 

PDF - 1,7 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 17.05.2017 r., poz. 969

Data wejścia w życie:

29.01.2008 r.

Data uchylenia:

18.05.2017 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 4  z  11.01.2008 r.

poz. 24

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

26.01.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 3  z  09.01.2008 r.

poz. 13

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

pobierz:

 

 

PDF - 0,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

24.01.2008 r.

     

ROK 2008

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"