Akty prawne

 

ROK 2007


Dziennik Ustaw  Nr 249  z  31.12.2007 r.

poz. 1866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

pobierz:

 

 

PDF - 30 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

02.01.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 247  z  29.12.2007 r.

poz. 1834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 30 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 244 z 15.11.2011 r.,

poz. 1454

Data wejścia w życie:

13.01.2008 r.

Data uchylenia:

01.01.2012 r.

 
         

Dziennik Ustaw  Nr 241  z  27.12.2007 r.

poz. 1765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

pobierz:

HTML  - 27 kB

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.01.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 205  z  06.11.2007 r.

poz. 1484

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

pobierz:

 

 

PDF - 2,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2008 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 192  z  19.10.2007 r.

poz. 1393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.10.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 186  z  11.10.2007 r.

poz. 1322

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  Nr 176  z  25.09.2007 r.

poz. 1238

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 2,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.10.2007 r.

     

Uwagi:

art. 11 pkt 2 lit. b i c wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.;
odesłanie do przepisów UE


poz. 1236

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

pobierz:

 

 

PDF - 40 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.10.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 137  z  31.07.2007 r.

poz. 968

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  Nr 121  z  06.07.2007 r.

poz. 839

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

pobierz:

   

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 210 z 11.12.2009 r.,

poz. 1626

Data wejścia w życie:

14.07.2007 r.

Data uchylenia:

13.12.2009 r.

 

Uwagi:

Par. 2 pkt 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Dziennik Ustaw  Nr 99  z  05.06.2007 r.

poz. 667

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

tekst oświadczenia

PDF - 0,1 MB

 

Załącznik A. Część 1

PDF - 3,5 MB

 

Załącznik B. Część 8

PDF - 0,9 MB

 

Załącznik B. Część 9

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 90  z  23.05.2007 r.

poz. 604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML  - 0,01 MB

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

31.05.2007 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 57  z  02.04.2007 r.

poz. 381

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 0,01 MB

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.04.2007 r.

     

ROK 2007

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"