Akty prawne

 

ROK 2005


Dziennik Ustaw  Nr 238  z  06.12.2005 r.

poz. 2010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

pobierz:

HTML  - 796 kB

PDF - 7,6 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 21.12.2012 r., poz. 1448

Data wejścia w życie:

06.01.2006 r.

Data uchylenia:

22.06.2013 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 237  z  06.12.2005 r.

poz. 2009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

pobierz:

HTML  - 481 kB

PDF - 4,9 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 21.12.2012 r., poz. 1448

Data wejścia w życie:

06.01.2006 r.

Data uchylenia:

22.06.2013 r.

 

Uwagi:

odesłanie do przepisów Unii Europejskiej


Dziennik Ustaw  Nr 219  z  31.10.2005 r.

poz. 1869

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

HTML  - 18 kB

PDF - 27 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 40 z 10.03.2006 r.,

poz. 275

Data wejścia w życie:

08.11.2005 r.

Data uchylenia:

25.03.2006 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 201  z  14.10.2005 r.

poz. 1666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

pobierz:

HTML  - 8 kB

PDF - 91 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.10.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 180  z  20.09.2005 r.

poz. 1497

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 109 kB

PDF - 1250 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.10.2005 r.

     

Uwagi:

1) art. 1 pkt 29, pkt 30, pkt 31 i 33 wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2005 r. 2) art. 1 pkt 25 wchodzi w życie z dniem 21 marca 2006 r. 3) art. 1 pkt 16 lit. c w zakresie dotyczacym uiszczenia opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 4) art. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. b, pkt 5, pkt 6 lit. a w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


poz. 1494

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

pobierz:

HTML  - 69 kB

PDF - 950 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.10.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 179  z  19.09.2005 r.

poz. 1486

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 165 kB

PDF - 1055 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.10.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 162  z  25.08.2005 r.

poz. 1360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów.

pobierz:

HTML  - 246 kB

PDF - 2533 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 21.12.2012 r., poz. 1448

Data wejścia w życie:

25.09.2005 r.

Data uchylenia:

22.06.2013 r.

 

Uwagi:

niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektyw Wspólnot Europejskich


Dziennik Ustaw  Nr 155  z  17.08.2005 r.

poz. 1303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

HTML  - 8 kB

PDF - 80 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.08.2005 r.

     

poz. 1302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz:

HTML  - 3 kB

PDF - 29 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.08.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 151  z  10.08.2005 r.

poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

pobierz:

HTML  - 11 kB

PDF - 67 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.08.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 143  z  02.08.2005 r.

poz. 1206

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

pobierz:

HTML  - 13 kB

PDF - 162 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

03.11.2005 r.

     

poz. 1204

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 53 kB

PDF - 704 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.08.2005 r.

     

Uwagi:

1) art. 1 pkt 34 wchodzi w życie z dniem 26 marca 2006 r.; 2) art. 1 pkt 35 wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r.


Dziennik Ustaw  Nr 141  z  27.07.2005 r.

poz. 1184

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 18 kB

PDF - 189 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.08.2005 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


Dziennik Ustaw  Nr 139  z  27.07.2005 r.

poz. 1168

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

HTML  - 13 kB

PDF - 196 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.08.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 116  z  29.06.2005 r.

poz. 974

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

HTML  - 23 kB

PDF - 598 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.07.2005 r.

     

poz. 973

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego.

pobierz:

HTML  - 5 kB

PDF - 47 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 110  z  22.06.2005 r.

poz. 930

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji.

pobierz:

HTML  - 4 kB

PDF - 37 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

07.07.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 108  z  20.06.2005 r.

poz. 908

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 394 kB

PDF - 6546 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Uwagi:

Tekst jednolity nie obejmuje art. 141-143, 145-148 i art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Dziennik Ustaw  Nr 103  z  13.06.2005 r.

poz. 870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

pobierz:

HTML  - 9 kB

PDF - 101 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.06.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 90  z  23.05.2005 r.

poz. 756

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

pobierz:

HTML  - 94 kB

PDF - 1064 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.06.2005 r.

     

Uwagi:

Przepisy art. 1 pkt 20, pkt 22 lit. a oraz lit. b w zakresie dotyczącym ust. 3a pkt 6, pkt 39 oraz art. 2, 4 i 5 wchodzą w życie z dniem 22 sierpnia 2005 r.


Dziennik Ustaw  Nr 84  z  16.05.2005 r.

poz. 723

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

HTML  - 39 kB

PDF - 2056 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 244 z 15.11.2011 r.,

poz. 1454

Data wejścia w życie:

31.05.2005 r.

Data uchylenia:

01.01.2012 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 74  z  29.04.2005 r.

poz. 653

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

pobierz:

HTML  - 13 kB

PDF - 144 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.05.2005 r.

     

Uwagi:

odesłanie do rozporządzenia Rady nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985)


Dziennik Ustaw  Nr 62  z  18.04.2005 r.

poz. 554

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

pobierz:

HTML  - 12 kB

PDF - 241 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

03.05.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 38  z  08.03.2005 r.

poz. 362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

pobierz:

HTML  - 8 kB

PDF - 95 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.04.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 30  z  18.02.2005 r.

poz. 253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

pobierz:

HTML  - 5 kB

PDF - 41 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.03.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 25  z  11.02.2005 r.

poz. 211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

HTML  - 85 kB

PDF - 752 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 104 z 23.06.2006 r.,

poz. 711

Data wejścia w życie:

26.02.2005 r.

Data uchylenia:

02.10.2007 r.

 

poz. 209

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

HTML  - 110 kB

PDF - 1044 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 40 z 10.03.2006 r.,

poz. 275

Data wejścia w życie:

21.02.2005 r.

Data uchylenia:

25.03.2006 r.

 

Uwagi:

par. 9 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.


poz. 202

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

pobierz:

HTML  - 103 kB

PDF - 1251 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.03.2005 r.

     

Uwagi:

1) art. 7, art. 8, art. 44, art.45, art. 57 pkt 2 i art. 62 wchodzą w życie z dniem 12 sierpnia 2005 r., 2) art. 11-17, art. 28, art 47, art. 55, art. 56, art. 57 pkt 3, art. 58 pkt 1 i 3 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 11 i 12 i art. 415 ust. 5a i 5b, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 60 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., 3) art. 23 ust. 3 w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r., 4) art. 58 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 1-10 i 13-16, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą w życie z dniem 26 lutego 2005 r.


ROK 2005

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"