Akty prawne

 

ROK 2004


Dziennik Ustaw  Nr 285  z  31.12.2004 r.

poz. 2856

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

pobierz:

HTML  - 16 kB

PDF - 80 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2005 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 273  z  27.12.2004 r.

poz. 2703

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

pobierz:

HTML  - 190 kB

PDF - 121 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2005 r.

     

Uwagi:

art. 26 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; odesłanie do Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001


Dziennik Ustaw  Nr 262  z  10.12.2004 r.

poz. 2615

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW:
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI,
OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW oraz SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

pobierz:

HTML  - 23 kB

PDF - 386 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 104 z 23.06.2006 r.,

poz. 708 i 711

Data wejścia w życie:

25.12.2004 r.

Data uchylenia:

25.01.2008 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 249  z  23.11.2004 r.

poz. 2499

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

HTML  - 52 kB

PDF - 377 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.12.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 246  z  18.11.2004 r.

poz. 2469

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

pobierz:

HTML  - 140 kB

PDF - 1033 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

26.11.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 243  z  15.11.2004 r.

poz. 2441

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach.

pobierz:

HTML  - 84 kB

PDF - 1237 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

   
   

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

tekst jednolity nie obejmuje art. 30 i 31 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636)


Dziennik Ustaw  Nr 238  z  04.11.2004 r.

poz. 2395

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi.

pobierz:

HTML - 107 kB

PDF - 674 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

19.11.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 223  z  14.10.2004 r.

poz. 2264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

pobierz:

HTML - 22 kB

PDF - 146 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.10.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

poz. 2261

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz:

HTML - 46 kB

PDF - 234 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.10.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 211  z  28.09.2004 r.

poz. 2148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

pobierz:

HTML  - 5 kB

PDF - 47 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.10.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

poz. 2147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

HTML - 101 kB

PDF - 693 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.10.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 173  z  06.08.2004 r.

poz. 1808

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

pobierz:

HTML - 850 kB

PDF - 348 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.08.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 27 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1-4, art. 69 i art. 70 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


poz. 1807

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

pobierz:

HTML - 119 kB

PDF - 85 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.08.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 10 i art. 103-110 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 16 oraz art. 23-45 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


Dziennik Ustaw  Nr 169  z  30.07.2004 r.

poz. 1773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML - 6 kB

PDF - 23 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

14.08.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 148  z  29.06.2004 r.

poz. 1554

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

HTML - 3 kB

PDF - 21 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 25 z 11.02.2005 r.,

poz. 209

Data wejścia w życie:

29.06.2004 r.

Data uchylenia:

21.02.2005 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 141  z  21.06.2004 r.

poz. 1493

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach.

pobierz:

HTML  - 87 kB

PDF - 55 kB

Status aktu prawnego:

akt objęty tekstem jednolitym

   

Data wejścia w życie:

06.07.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), z dniem 4 listopada 2004 r., z wyjątkiem art. 2 - 5


Dziennik Ustaw  Nr 110  z  13.05.2004 r.

poz. 1169

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML - 32 kB

PDF - 242 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.05.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

par. 1 pkt 1, 5, 7, 11 i 12 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2004 r., a par. 1 pkt 3 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.


Dziennik Ustaw  Nr 103  z  01.05.2004 r.

poz. 1085

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML - 50 kB

PDF - 68 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.05.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

Odesłanie do dyrektyw UE patrz par. 1 pkt 1, 3, 4


Dziennik Ustaw  Nr 92  z  30.04.2004 r.

poz. 884

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

pobierz:

HTML - 51 kB

PDF - 47 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.05.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 1 pkt 9 lit. b, pkt 11, 12 i 14 oraz art. 2 pkt 1 wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2005 r.


poz. 879

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

pobierz:

HTML - 31 kB

PDF - 40 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.05.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

odesłanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. oraz rozporządzenia nr 3821/85/EWG


Dziennik Ustaw  Nr 77  z  24.04.2004 r.

poz. 730

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz:

HTML - 681 kB

PDF - 706 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

28.04.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 34  z  04.03.2004 r.

poz. 300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML - 19 kB

PDF - 29 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.04.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 5  z  15.01.2004 r.

poz. 31

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych.

pobierz:

HTML  - 23 kB

PDF - 13933 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 237 z 06.12.2005 r.,

poz. 2009

Data wejścia w życie:

15.01.2004 r.

Data uchylenia:

06.01.2006 r.

 

poz. 30

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep.

pobierz:

HTML - 29 kB

PDF - 11821 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 238 z 06.12.2005 r.,

poz. 2010

Data wejścia w życie:

15.01.2004 r.

Data uchylenia:

06.01.2006 r.

 

poz. 29

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów.

pobierz:

HTML - 23 kB

PDF - 13311 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 162 z 25.08.2005 r.,

poz. 1360

Data wejścia w życie:

15.01.2004 r.

Data uchylenia:

25.09.2005 r.

 

ROK 2004

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"