Akty prawne

 

ROK 2003


Dziennik Ustaw  Nr 232  z  31.12.2003 r.

poz. 2333

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

pobierz:

HTML  - 49 kB

PDF - 439 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 227  z  30.12.2003 r.

poz. 2254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 15 kB

PDF - 163 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 273 z 27.12.2004 r.,

poz. 2703

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

01.01.2005 r.

 

poz. 2250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

HTML - 442 kB

PDF - 2992 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 155 z 21.09.2009 r.,

poz. 1232

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

22.09.2009 r.

 

poz. 2249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

pobierz:

HTML - 12 kB

PDF - 154 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 219  z  22.12.2003 r.

poz. 2161

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi.

pobierz:

HTML - 101 kB

PDF - 648 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 238 z 04.11.2004 r.,

poz. 2395

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

19.11.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 215  z  16.12.2003 r.

poz. 2116

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

pobierz:

HTML - 105 kB

PDF - 816 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 25 z 11.02.2005 r.,

poz. 209

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

21.02.2005 r.

 

Uwagi:

par. 7 ust. 1 pkt 6 i 12 załącznika nr 1 wchodzi w życie z dniem
30 czerwca 2004 r.


Dziennik Ustaw  Nr 192  z  14.11.2003 r.

poz. 1878

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

HTML - 155 kB

PDF - 1515 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 161  z  16.09.2003 r.

poz. 1564

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML - 31 kB

PDF - 220 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.10.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 149  z  28.08.2003 r.

poz. 1451

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML - 36 kB

PDF - 311 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

12.09.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 124  z  16.07.2003 r.

poz. 1152

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

pobierz:

HTML - 216 kB

PDF - 134 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 25 ust. 2, art. 95. art. 102-105, art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125, art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 - w zakresie dotyczącym art. 123 pkt 3 oraz art. 137 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE; art. 148 pkt 3 lit. c w zakresie, w którym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej


poz. 1151

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

pobierz:

HTML - 360 kB

PDF - 210 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2004 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 189 oraz art. 249 wchodzą w życie z dniem 16 lipca 2003 r.


Dziennik Ustaw  Nr 108  z  26.06.2003 r.

poz. 1014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne.

pobierz:

HTML - 63 kB

PDF - 307 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 58  z  04.04.2003 r.

poz. 515

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML - 394 kB

PDF - 280 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 108 z 20.06.2005 r.,

poz. 908

   

Data uchylenia:

02.06.2005 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 52  z  28.03.2003 r.

poz. 458

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

pobierz:

HTML - 4 kB

PDF - 21 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 223 z 14.10.2004 r.,

poz. 2261

Data wejścia w życie:

12.04.2003 r.

Data uchylenia:

29.10.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 41  z  10.03.2003 r.

poz. 351

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu.

pobierz:

HTML - 18 kB

PDF - 117 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 74 z 29.04.2005 r.,

poz. 653

Data wejścia w życie:

25.03.2003 r.

Data uchylenia:

14.05.2005 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 32  z  26.02.2003 r.

poz. 262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML - 455 kB

PDF - 3376 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.03.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 28  z  18.02.2003 r.

poz. 240

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

pobierz:

HTML - 3 kB

PDF - 25 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 27.12.2012 r.,

poz. 1468

Data wejścia w życie:

19.08.2003 r.

Data uchylenia:

01.01.2013 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 14  z  31.01.2003 r.

poz. 144

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

pobierz:

HTML - 74 kB

PDF - 65 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

 

Data wejścia w życie:

15.02.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

ROK 2003

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"