Akty prawne

 

ROK 2002


Dziennik Ustaw  Nr 238  z  31.12.2002 r.

poz. 2021

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 6 kB

PDF - 22 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 216  z  17.12.2002 r.

poz. 1825

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 19 kB

PDF - 27 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.01.2003 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 1 pkt 3 lit. a) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


Dziennik Ustaw  Nr 208  z  12.12.2002 r.

poz. 1769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

pobierz:

HTML  - 128 kB

PDF - 60 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 246 z 18.10.2004 r.,

poz. 2469

Data wejścia w życie:

12.01.2003 r.

Data uchylenia:

26.11.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 207  z  11.12.2002 r.

poz. 1757

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.

pobierz:

HTML  - 208 kB

PDF - 560 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 141 z 21.06.2004 r.,

poz. 1493

Data wejścia w życie:

01.01.2003 r.

Data uchylenia:

06.07.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 199  z  28.11.2002 r.

poz. 1671

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

pobierz:

HTML  - 72 kB

PDF - 57 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 227 z 24.10.2022 r.,

poz. 1367

Data wejścia w życie:

01.01.2003 r.

Data uchylenia:

01.01.2012 r.

 

Uwagi:

przepisy art. 16 ust. 1 pkt 5 i art. 23 ust. 2 wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2004 r.


Dziennik Ustaw  Nr 193  z  22.11.2002 r.

poz. 1617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

pobierz:

HTML  - 10 kB

PDF - 27 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

07.12.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 170  z  12.10.2002 r.

poz. 1393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 12 października 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

pobierz:

HTML  - 188 kB

PDF - 1249 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

27.10.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 133  z  21.08.2002 r.

poz. 1123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML - 366 kB

PDF - 2584 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.09.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

par. 2 ust. 1 pkt 4 i par 32 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


poz. 1122

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

pobierz:

HTML - 16 kB

PDF - 426 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.09.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 120  z  29.07.2002 r.

poz. 1021

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

pobierz:

HTML  - 12 kB

PDF - 133 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 27.12.2012 r.,

poz. 1468

Data wejścia w życie:

29.07.2002 r.

Data uchylenia:

01.01.2013 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 10  z  08.02.2002 r.

poz. 98

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

pobierz:

HTML  - 50 kB

PDF - 262 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 223 z 14.10.2004 r.,

poz. 2261

Data wejścia w życie:

23.02.2002 r.

Data uchylenia:

29.10.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 2  z  10.01.2002 r.

poz. 25

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

pobierz:

HTML  - 5 kB

PDF - 325 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 14 z 31.01.2003 r.,

poz. 144

Data wejścia w życie:

25.01.2002 r.

Data uchylenia:

15.02.2003 r.

 

ROK 2002

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"