Akty prawne

 

ROK 2001


Dziennik Ustaw  Nr 154  z  29.12.2001 r.

poz. 1810

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML  - 10 kB

PDF - 51 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 32 z 26.02.2003 r.,

poz. 262

Data wejścia w życie:

01.01.2002 r.

Data uchylenia:

13.03.2003 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 129  z  12.11.2001 r.

poz. 1444

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

HTML  - 248 kB

PDF - 120 kB

Status aktu prawnego:

akt objęty tekstem jednolitym

   

Data wejścia w życie:

01.01.2002 r.

Data uchylenia:

-

 

Uwagi:

art. 1 pkt 16 lit. b) wchodzi w życie z dniem 13 maja 2002 r. Art. 1 pkt 54 lit. c) wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Art. 1 pkt 34 w zakresie art. 72 ust. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z wyjątkiem art. 3-5


Dziennik Ustaw  Nr 123  z  29.12.2001 r.

poz. 1354

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców.

pobierz:

HTML  - 41 kB

PDF - 42 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 92 z 30.04.2004 r.,

poz. 879

Data wejścia w życie:

01.10.2002 r.

Data uchylenia:

01.05.2004 r.

 

Uwagi:

rozdział czwarty oraz art. 37 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. (zm. Dz.U. 2002 nr 155, poz. 1286). Przep. art. 34 ust. 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Obowiązuje zmiana do ustawy Kodeks pracy Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141


Dziennik Ustaw  Nr 106  z  29.09.2001 r.

poz. 1166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

HTML  - 17 kB

PDF - 30 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

   

Data wejścia w życie:

14.10.2001 r.

Data uchylenia:

-

 

Dziennik Ustaw  Nr 4  z  23.01.2001 r.

poz. 37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

HTML  - 145 kB

PDF - 719 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 192 z 14.11.2003 r.,

poz. 1878

Data wejścia w życie:

25.03.2001 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

ROK 2001

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"