Akty prawne

 

ROK 2000


Dziennik Ustaw  Nr 25  z  07.04.2000 r.

poz. 305

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML  - 64 kB

PDF - 1801 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 133 z 21.08.2002 r.,

poz. 1123

Data wejścia w życie:

07.04.2000 r.

Data uchylenia:

21.09.2002 r.

 

Uwagi:

par. 1 pkt 4-7, 9-11, 13, 17, 18 i 21 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2000 r.


Dziennik Ustaw  Nr 20  z  24.03.2000 r.

poz. 252

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 17 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

pobierz:

HTML  - 7 kB

PDF - 60 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 129 z 12.11.2001 r.,

poz. 1444

Data wejścia w życie:

24.03.2000 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 17  z  16.03.2000 r.

poz. 221

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 11 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

pobierz:

HTML  - 4 kB

PDF - 35 kB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

   

Data wejścia w życie:

31.03.2000 r.

     

ROK 2000

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"