Akty prawne

 

ROK 1999


Dziennik Ustaw  Nr 91  z  10.11.1999 r.

poz. 1039

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów.

pobierz:

HTML  - 680 kB

PDF - 3432 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 129 z 12.11.2001 r.,

poz. 1444

Data wejścia w życie:

18.11.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 81  z  13.10.1999 r.

poz. 919

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

pobierz:

HTML  - 113 kB

PDF - 793 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 208 z 12.12.2002 r.,

poz. 1769

Data wejścia w życie:

21.10.1999 r.

Data uchylenia:

12.01.2003 r.

 

poz. 918

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

pobierz:

HTML  - 146 kB

PDF - 986 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 129 z 12.11.2001 r.,

poz. 1444

Data wejścia w życie:

21.10.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

poz. 917

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.

pobierz:

HTML  - 479 kB

PDF - 2970 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 227 z 30.12.2003 r.,

poz. 2250

Data wejścia w życie:

13.10.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 59  z  01.07.1999 r.

poz. 632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

HTML  - 331 kB

PDF - 3795 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 133 z 21.08.2002 r.,

poz. 1123

Data wejścia w życie:

01.07.1999 r.

Data uchylenia:

21.09.2002 r.

 

Uwagi:

przepisy par. 16, par. 18 ust. 3-8, par. 19, par. 21 ust. 2, 4 i 5, par. 22-24, par. 29 i 30 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2000 r. Par. 7 ust. 2 pkt 1 i załącznik nr 3 w zakresie wzoru pozwolenia czasowego badawczego i wzoru nalepki na tablice tymczasowe tracąa moc z dniem 31 grudnia 2002 r.


Dziennik Ustaw  Nr 57  z  25.06.1999 r.

poz. 608

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

pobierz:

HTML  - 27 kB

PDF - 108 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 199 z 28.11.2002 r.,

poz. 1671

Data wejścia w życie:

01.07.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2003 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 44  z  15.05.1999 r.

poz. 433

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań.

pobierz:

HTML  - 91 kB

PDF - 475 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 219 z 22.12.2003 r.,

poz. 2161

Data wejścia w życie:

30.05.1999 r.

Data uchylenia:

01.01.2004 r.

 

poz. 432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

HTML  - 394 kB

PDF - 2574 kB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 32 z 26.02.2003 r.,

poz. 262

Data wejścia w życie:

30.05.1999 r.

Data uchylenia:

13.03.2003 r.

 

ROK 1999

 

2017

2016

2015

     

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"